O szkole

Szkoła Polska w Viborgu prowadzi nauczanie na poziomie:
- ośmioletniej szkoły podstawowej,
- trzeciej klasy gimnazjum
- wszystkich klas liceum ogólnokształcącego
Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania przedmiotów w oparciu o polską podstawę programową.
Zajęcia odbywają się w soboty.

PODANIE O PRZYJĘCIE UCZNIA DO SZKOŁY
Podania o przyjęcie ucznia do szkoły można składać każdego roku w terminie do 15 września. W tym celu należy na adres:Viborg@orpeg.pl wysłać prośbe o przesłanie formularza zapisu ucznia.