Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w sobotę 02 września 2017 r. o godzinie 10.00 w dużej sali gimnastycznej  w Nordre Skole w Viborgu.

Program spotkania:                                                                                

1.       Powitanie Rodziców i Uczniów

2.       Odśpiewanie hymnu państwowego

3.       Przemówienie kierownika szkoły.

4.       Przemówienie Przewodniczącej Rady Rodziców.

5.       Zapoznanie z organizacją roku szkolnego 2017/2018

6.       Pasowanie dzieci przyjętych do pierwszej klasy na uczniów szkoły.

7.       Spotkania z nauczycielami .

 

Serdecznie zapraszamy!

rozpoczęcie roku