Kontakt

SZKOła Polska przy Ambasadzie RP z siedzibą w Viborgu

Nordre Skole
Andersens Vej 5
8800 Viborg

 

tel. +45 24407426
e-mail: Viborg@orpeg.pl

 

 W Szkole Polskiej w Viborgu  nauka odbywa się  na wszystkich poziomach edukacyjnych (szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące).  Proszę wypełnić kewstionariusz zgłoszeniowy i przesłać na adres Viborg@orpeg.pl w terminie do 15 września ( ograniczona ilość miejsc, o przyjęciu decyduje data złożenia kwestionariusza).  Druki znajdują się w zakładce Rekrutacja.