Konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej wiedzy o Polsce