Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w najbliższą sobotę 01 września 2018 roku o godzinie 10.00 w Sali gimnasytycznej Nordre Skole w Viborgu

Program spotkania:

1.       Powitanie

2.       Odśpiewnie hymnu narodowego

3.       Odczytanie listu Pani Minister Edukacji Narodowej i Pani Dyrektor ORPEG-u

4.       Przemówienie kierownika SPK

5.       Omówienie organizacji roku szkolnego 2018/2019 – planu lekcji, kalendarza ferii i wolnych dni, wycieczek szkolnych, imprez szkolnych, planu pracy szkoły, programów nauczania

6.       Prezentacja Rady Pedagogicznej

7.       Przemówienie Przewodniczącej Rady Rodziców

8.       Przemówienie Przewdniczącej Samorządu Uczniowskiego

9.       Pasowanie dzieci przyjętych do 1 klasy szkoły podstawowej na uczniów szkoły

10.   Spotkania z nauczycielami i wychowawcami klas

W tym dniu lekcje odbędą się zgodnie z tymczasowym planem lekcji.

Serdecznie pozdrawiamy

11.