uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Obraz może zawierać: 1 osobaUprzejmie informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w najbliższą sobotę 01 września 2018 roku o godzinie 10.00 w sali gimnasytycznej Nordre Skole w Viborgu

Program spotkania:
1. Powitanie
2. Odśpiewnie hymnu narodowego
3. Odczytanie listu Pani Minister Edukacji Narodowej i Pani Dyrektor ORPEG-u
4. Przemówienie kierownika SPK
5. Omówienie organizacji roku szkolnego 2018/2019 – planu lekcji, kalendarza ferii i wolnych dni, wycieczek szkolnych, imprez szkolnych, planu pracy szkoły, programów nauczania
6. Prezentacja Rady Pedagogicznej
7. Przemówienie Przewodniczącej Rady Rodziców
8. Przemówienie Przewdniczącej Samorządu Uczniowskiego
9. Pasowanie dzieci przyjętych do 1 klasy szkoły podstawowej na uczniów szkoły
10. Spotkania z nauczycielami i wychowawcami klas
W tym dniu lekcje odbędą się zgodnie z tymczasowym planem lekcji.
Serdecznie pozdrawiamy