Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022, które odbędzie się w sobotę 04 września 2021 roku  w budynku Nordre Skole w Viborgu. Wracamy do stacjonarnej nauki.

O godzinie 8.00 pierwsza grupa  – klasy 1, 7, 4, 5 SP

O godzinie 13.00 druga grupa – klasy 2, 3,  6, 8 SP  i wszystkie klasy LO

Program spotkania

  1. Powitanie
  2. Odśpiewanie hymnu narodowego
  3. Odczytanie listu Pani Dyrektor Anny Radeckiej
  4. Odczytanie listu Pana Ministra Edukacji Narodowej Pana Przemysława Czarnka
  5. Omówienie organizacji roku szkolnego 2021/2022 i prezentacja rady pedagogicznej

– plan lekcji

– kalendarz ferii,

– kalendarz imprez  i uroczystości szkolnych

– legitymacje szkolne

– programy nauczania

  1. Przemówienie Przewodniczącej Rady Rodziców- wybory do rady rodziców
  2. Zaproszenie do wspólnego czytania utworu G. Zapolskiej pt. Moralność Pani Dulskiej
  3. Rozdanie świadectw

W sobotę 04.09.2021 roku uczniowie mają lekcje zgodnie z dołączonym planem. Bardzo prosimy o zwrot wypożyczonych podręczników, ćwiczenia są własnością uczniów.

W związku z trudną sytuacją bardzo prosimy o niekorzystanie z parkingu szkolnego.