Rekrutacja uczniów do Szkoły Polskiej im. Urszuli Ledóchowskiej przy Ambasadzie RP w Kopenhadze z siedzibą w Viborgu na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Szkoły Polskiej im. Urszuli Ledóchowskiej przy Ambasadzie RP w Kopenhadze z siedzibą w Viborgu ogłasza rekrutację uczniów na rok szkolny 2024/2025.

Rekrutacja do wszystkich klas szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i oddziałów przedszkonlych rozpoczyna się 1 maja 2024 r., a kończy 15 czerwca 2024r. Komplet dokumentów można przesłać drogą elektroniczną na adres viborg@orpeg.pl (Oryginały dokumentów należy dostarczyć w pierwszym dniu nauki ) lub złożyć w formie papierowej w budynku szkoły w sali numer 5 w godzinach 8.15 -16.40 w każdą sobotę. Do klasy 1 są przyjmowane dzieci, które w roku 2024 ukończyły 7 lat. Do oddziałów przedszkolnych przyjmujemy dzieci od 3 roku życia. O przyjęciu decyduje data złożenia dokumentów. Jeśli będą wolne miejsca , dyrektor szkoły w sierpniu  ogłosi dodatkową rekrutację.

Należy złozyć komplet dokumentów – załączniki do ogłoszenia, zapoznać się z harmonogramen i regulaminem rekrutacji. Uczniowie, którzy chcą kontynuować naukę w Szkole Polskiej w Viborgu, proszeni są o dostarczenia świadectwa ukończenia klasy w szkole w Polsce.

Do pobrania