Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Kopenhadze  z siedzibą w VIBORGU Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Kopenhadze z siedzibą w VIBORGU

Kontakt

SZKOŁA POLSKA PRZY AMBASADZIE RP Z SIEDZIBĄ W VIBORGU

Budynek Sprogcenter Viborg

Vævervej 10, 8800 Viborg

8800 Viborg

e-mail: viborg@orpeg.pl

 

 

W Szkole Polskiej w Viborgu  nauka odbywa się  na wszystkich poziomach edukacyjnych (szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące). Proszę wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy i przesłać na adres e-mail w terminie do 15 września (ograniczona ilość miejsc, o przyjęciu decyduje data złożenia kwestionariusza). Druki znajdują się w zakładce Rekrutacja.